Minggu, Oktober 20, 2019

Mengatur gambar latar belakang web

Web yang telah dibuat dapat diberi gambar pada latar belakangnya dengan cara mengubah nilai atribut "BACKGROUND" pada tag <body>. Sebelum melakukan latihan kali ini, persiapkanlah sebuah gambar dengan tipe file JPG pada komputer anda. Kemudian, ubah nama file gambar tersebut menjadi bernama gambarku.jpg, dan simpan di dalam folder D:\PROGRAMGAMBAR. Setelah selesai lakukan langkah berikut ini:

satu, Jalankan Notepad.

dua, Ketik kode program berikut ini:


tiga, Simpan dengan nama file latihan6.html pada folder anda.

empat, Jalankan file latihan6.html.


Penugasan
kirim file latihan6.html dan gambarku.jpg ke email bimbingantiksman8@gmail.com dengan subjek email nama_nis_kelas_latihan6.

Related Posts

Mengatur gambar latar belakang web
Oleh

"semoga yang memberikan komentar diberikan berkah kebaikan dari Allah, dijauhkan dari kejahatan, dan diberikan pahala ilmu dan amal jariyah dari sepenggal kata yang ia tinggalkan amiin :) "